มองอดีต

คนเราทุกคนมีชุดอดีตอยู่ 2 ชุด อดีตที่สวยงาม กับ อดีตที่ไม่สวยงาม ทุกครั้งที่นึกถึงอดีต คุณมองเห็นอดีตที่สวยงาม หรือ อดีตที่ไม่สวยงาม...

คนเราทุกคนมีชุดอดีตอยู่ 2 ชุด
อดีตที่สวยงาม กับ อดีตที่ไม่สวยงาม

ทุกครั้งที่นึกถึงอดีต
คุณมองเห็นอดีตที่สวยงาม
หรือ อดีตที่ไม่สวยงาม ก่อนกัน

- – รตกร

  • 287253e9unuc0e7sSmall

บทความอื่นๆ :

รตกร

About รตกร

นักเขียนอิสระ เขียนทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ เจ้าของผลงาน หนังสือ เซน วีรบุรุษสุดขอบฟ้า, The Alternate พลิกปมแค้นสลับแผนฆาตกรรม เรื่องสั้น วันพิพากษา กวีนิพนธ์ เหนืออื่นใดในโลกนี้, เปลือย (เหลืออะไรในกระจกเงา), เป้ใบหนึ่งกับเป้อีกหนึ่งใบ ฯลฯ