The Alternate
ตอนที่ 2 จดหมายจากคุณย่าของ มาเบลล์

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะอ่านบทความนี้ได้บทความอื่นๆ :เปิดตัวคิวเขียนนิยาย รตกร 2012เล่ห์ดาริกา Special Edition ตอนที่ 13 อักษรมรณะเผย “ดุจฟ้าประดับดาว”...
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะอ่านบทความนี้ได้

บทความอื่นๆ :

รตกร

About รตกร

นักเขียนอิสระ เขียนทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ เจ้าของผลงาน หนังสือ เซน วีรบุรุษสุดขอบฟ้า, The Alternate พลิกปมแค้นสลับแผนฆาตกรรม เรื่องสั้น วันพิพากษา กวีนิพนธ์ เหนืออื่นใดในโลกนี้, เปลือย (เหลืออะไรในกระจกเงา), เป้ใบหนึ่งกับเป้อีกหนึ่งใบ ฯลฯ